პროექტის სახელი: ”ვისწავლოთ Power Point”

მე-6 კლასის მოსწავლეებს ზამთრის არდადეგების წინ დაურიგდათ თემები, რომლებიც საპრეზენტაციო პროგრამა Microsoft Power Point-ის საშუალებით უნდა წარმოედგინათ.

კლასებში მოხდა პრეზენტაციების შეფასება თავად მოსწავლეების მიერ წინასწარ მომზადებული შეფასების სქემის მიხედვით. საუკეთესო პრეზენტაციის ავტორებმა საკუთარი თემები გააცნეს პარალელურ კლასელებს და სკოლის ადმინისტრაციას.

პროექტის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა სიგელით.