უსაფრთხო ინტერნეტის დღე

უსაფრთხო ინტერნეტის დღე

5 თებერვალს უფროსკლასელები ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაესწრნენ ძალიან საინტერესო და უმნიშვნელოვანეს ტრენინგს -“კიბერუსაფრთხოება და კონტროლის მექანიზმები”.

მსგავსი აქტივობების მთავარი მიზანია, გავერკვეთ, როგორ ამოვიცნოთ ინტერნეტთაღლითობა, რა შემთხვევაშია ინტერნეტი საფრთხის შემცველი და როგორ დავიცვათ თავი საფრთხისგან.