ცნობილი ასტრობიოლოგი

“რაც უფრო იკვლევ კოსმოსს, მით უფრო გიყვარდება დედამიწა”,- განაცხადა მარიამ ტარასაშვილმა.
იცით, თუ არა, რომ ქართველი მეცნიერების – ნუგზარ ალექსიძის, მარიამ ტარასაშვილისა და ზურაბ ლომთათიძის გვარსახელები ჩართეს იმ ასტრობიოლოგთა სიაში, რომელიც 2020 წელს მარსზე გაიგზავნა. მეცნიერებს NASA-დან შეატყობინეს, რომ თანამგზავრი მარსზე 18 თებერვალს 11 საათზე დაჯდება, ანუ BGS-ის ბიოლოგიის ყოფილი მასწავლებლის სახელი და გვარი – მარიამ ტარასაშვილი – უკვე მარსზეა