წიგნების ლაბირინთი

VI კლასის მოსწავლეებს გასვლითი გაკვეთილი ჩაუტარდათ ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში.

ბავშვებმა დაათვალიერეს უნიკალური წიგნსაცავი ანუ, როგორც თავად აღნიშნეს, მოხვდნენ „წიგნების ლაბირინთში“.

ისინი ძალიან დაინტერესდნენ ნანახით. ნორჩ სტუმრებს საჩუქრად დაურიგდათ სამასხსოვრო ბლოკნოტები.