თამარ ოსიყმაშვილი

თამარ ოსიყმაშვილი

თამარ ოსიყმაშვილი, საქმეთა მმართველი