სპორტი და სუფთა ჰაერი

სპორტი და სუფთა ჰაერი

უკვე ტრადიციად იქცა დაწყებითი საფეხურის BGS-ელებისათვის ლისის ტბის მონახულება. გასული წლისგან განსხვავებით, BGS-ელები ამ არაჩვეულებრივ ტერიტორიაზე სპორტული აქტივობებით დაკავდნენ.