ხატია გოგილაშვილი

საერთაშორისო პროგრამების მენეჯერი, მოსწავლეთა კარიერული განვითარების ხელმძღვანელი