არა ბულინგს.

მე-3 ა კლასში ჩატარდა პროექტი თემაზე “არა ბულინგს”.
პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეებისთვის ბულინგის ცნების გააზრება, მოძალადისა და მსხვერპლისთვის დამახასიათებელი ნიშნების გაცნობა, ფილმის ჩვენება.
პროექტი ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ბავშვებისთვის. ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულნი.