ბიჯიესელების ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში

კავკასიის უნივერსიტეტში სპეციალურად ბიჯიესელებისათვის შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი და პროდუქტული შეხვედრა. უნივერისიტეტის მარკეტინგის წარმომადგენელმა მოსწავლეებს დაათვალიერებინა კამპუსი, საინფორმაციო ხასიათის დეტალური პრეზენტაციის შემდეგ კი მოსწავლეები, თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე, შეხვდნენ სხვადასხვა ფაკულტეტის დეკანს.
მსგავსი აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხმარება მოსწავლეებს, რომ უკეთ გაიაზრონ საკუთარი შესაძლებლობები და დასახონ სამომავლო გეგმები.