2019-2020 წლის სასწავლო წელი მთელ მსოფლიოში უცნაურად დასრულდა

2019-2020 წლის სასწავლო წელი მთელ მსოფლიოში უცნაურად დასრულდა