ბარბარობა BGS-ში

წმინდა ბარბარე ბავშვების განსაკუთრებული მფარველია. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს დღე განსაკუთრებით აღგვენიშნა:
17 დეკემბერს სკოლაში სახალისო ლაბორატორია გვეწვია. I და II კლასის მოსწავლეები დიდი ინტერესითა და ხალისით მონაწილეობდნენ ექსპერიმენტში. სკოლა ფერადი „ცეცხლის ალში“ გაეხვია. „პატარა “ქიმიკოსები“ ყურადღებით უსმენდნენ ლაბორატორიის ხელმძღვანელს და ფრთხილად ასრულებდნენ თითოეულ მითითებას.