2018 წლის 29 ივნისს ჩატარდა BGS-ის დაარსებიდან 15 წლისადმი მიძღვნილი მასწავლებელთა პირველი კონფერენცია

მასწავლებელთა პირველი კონფერენცია

კონფერენციაზე მოისმინეს 10 მოხსენება, რომლებიც ეხებოდა საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარულ სფეროებს და სწავლა სწავლებასთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიურ საკითხებს.

მასწავლებლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება, ისაუბრეს ეფექტური სტრატეგიების შესახებ, გაიმარათა საინტერესო დისკუსია და დაისახა სამომავლო გეგმები.